Wyjazdowe Warsztaty

Wykłady plenerowe na plantacji borówek.

Zostaliśmy zaproszeni przez Rod Waszyngtona na wspólne warsztaty wyjazdowe.

Stany liczników energii elektrycznej na 30.06.2023

Szanowni Państwo,
w gablocie, w naszym ogrodzie są dostępne stany liczników elektrycznych spisanych na dzień 30.06.2023r.
Przypominamy termin płatności za energię elektryczną do 31.07.2023 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z fakturami Zakładu Energetycznego, od 1 stycznia 2023 r.

cena 1kWh wynosi 0,82 zł dla limiu zużycia do 250kWh,

powyżej limitu 250kWh cena 1kWh wynosi 1,33 zł.

Sprawdź stan licznika wpisując w pole "Szukaj" nr działki wg wzoru: (dz8; dz22; dz381...itd)

Nr działki Stan licznika 31.12 2022 r. Stan licznika 30.06 2023 r.
dz1 2214 3098
dz1A 4699 5422
dz2 114 117
dz3 2060 2181
dz4 31 34
dz4A
dz5 2869 2884
dz6 1385 1664
dz7 117 136
dz7A
dz8 5 5
dz9
dz10 71 353
dz10A
dz11 1307 1314
dz12 504 507
dz13
dz14 1121 1123
dz15 1006 1236
dz16 1250 1279
dz17 556 622
dz18 4699 4954
dz19 47 55
dz20 1424 1444
dz21
dz22 1676 1895
dz23 92 93
dz24 1461 1533
dz25 2560 3462
dz26 2558 2763
dz27 827 903
dz28 35 35
dz29 563 653
dz30 671 771
dz31 1582 1706
dz32 1743 1870
dz33 740 838
dz34 175 298
dz35
dz36 1592 1826
dz37 1940 2173
dz38 2030 2263
dz39 263 286
dz40 1433 1659
dz41 1421 1602
dz42 2434 2537
dz43 506 617
dz44
dz45 2887 3300
dz46 1955 2842
dz47 14 16
dz48 899 919
dz49 150 153
dz50 1309 1457
dz51 6755 6771
dz52 57 57
dz53 3578 4012
dz54 269 405
dz55 812 843
dz56 1084 1179
dz57 1731 1814
dz58 972 1055
dz59 2493 3092
dz60 733 776
dz61 35 38
dz62 2111 2188
dz63 235 243
dz64 2534 2934
dz65 1957 2075
dz66 91 129
dz67 634 696
dz68 1632 1739
dz69 861 969
dz70
dz71 808 905
dz72 297 338
dz73 1859 1995
dz74 116 130
dz75 390 393
dz76
dz77 1532 1667
dz78 158 229
dz79 654 702
dz80 1976 2144
dz81 153 159
dz82 225 387
dz83 1365 1420
dz84 42 42
dz85 323 339
dz86 1035 1082
dz87 1234 1297
dz88 1323 1346
dz89 375 443
dz90 193 216
dz91 2268 2450
dz92 763 834
dz93 935 1002
dz94 477 507
dz95 26 29
dz96 784 854
dz97 1708 2280
dz98 34 37
dz99 2709 2895
dz100 2854 3173
dz101 3525 3782
dz102 2321 2606
dz103 2224 2490
dz104 128 138
dz105 500 512
dz106 82685 82903
dz107 255 275
dz108 3881 4120
dz109 2265 2438
dz110 201 261
dz111 39 55
dz112 43 54
dz113 440 515
dz114 231 238
dz115 1234 1313
dz116 1275 1383
dz117 93 107
dz118 139 149
dz119 420 540
dz120 1812 1842
dz121 47 61
dz122 333 466
dz123 16 274
dz124 124 128
dz125 595 934
dz126 212 224
dz127 1941 2151
dz128 2737 2951
dz129 1156 1317
dz130 220 238
dz131 1445 1524
dz132 1022 1089
dz133 2466 2854
dz134 694 744
dz135 289 406
dz136 147 188
dz137 2158 2429
dz138 634 642
dz139 345 388
dz140 2719 3390
dz141 380 390
dz142 7 8
dz143 160 186
dz144 5128 5311
dz145 2 5
dz146 608 632
dz147 95 97
dz148 138 142
dz149
dz150 596 748
dz151 3365 3697
dz152 2435 2622
dz153 3773 4098
dz154
dz155 1544 1650
dz156 957 1070
dz157 486 506
dz158
dz159 1025 1064
dz160 285 384
dz161 501 523
dz162 1688 1797
dz163 374 387
dz164 1788 1895
dz165 602 634
dz166 23 25
dz167 94 98
dz168 2304 2523
dz169 2016 2189
dz170 1787 1963
dz171 307 310
dz172 11 12
dz173 132 140
dz174 174 181
dz175 3275 3405
dz176 600 686
dz177 2262 2358
dz178 504 514
dz179 1749 2117
dz180 2008 2246
dz181 1638 1719
dz182 891 973
dz183 1894 2094
dz184 55 55
dz185 889 956
dz186 787 859
dz187 1271 1272
dz188 605 615
dz189 842 1222
dz190 787 791
dz191 1700 1900
dz192 593 648
dz192 A
dz193
dz193 A 1669 1669
dz194 56 56
dz194 A 1279 1371
dz195 7220 7260
dz195 A 2222 2419
dz196 1599 1735
dz196 A
dz197 609 674
dz197 A 506 544
dz198 849 941
dz198 A 83 90
dz199 2678 2774
dz200 1951 2069
dz201 462 513
dz202 27 30
dz203 69 84
dz204 132 134
dz205 352 369
dz206 121 135
dz207 74 81
dz208 25 27
dz209 153 169
dz210
dz211 3678 3856
dz212 960 1115
dz213 925 1033
dz214 624 735
dz215 2120 2336
dz216 878 879
dz217 1277 1368
dz218 17 19
dz219 491 514
dz220 1051 1353
dz221 1514 1730
dz222 1251 1472
dz223 249 1984
dz224 521 540
dz225 1664 2081
dz226 292 297
dz227 1191 1207
dz228 819 903
dz229 1019 1078
dz230 115 274
dz231 91 92
dz232 1424 1563
dz233 185 200
dz234 4275 4802
dz234 A 2437 2681
dz235 6941 8647
dz236 2241 2436
dz237 1329 1465
dz238 807 899
dz239
dz240 181 190
dz241 1699 1749
dz241 A
dz242 217 225
dz243 427 556
dz243A 223 244
dz244 810 835
dz245 191 289
dz246 1376 1584
dz247 525 555
dz248 611 698
dz249
dz250 1174 1252
dz250 A 234 241
dz251 596 612
dz252 514 589
dz253 1777 1922
dz254 107 107
dz255 2458 2511
dz256 48 51
dz257 1463 1600
dz258 1015 1167
dz259 711 866
dz260 2736 2883
dz261 3 4
dz262 30 31
dz263 138 142
dz264 2171 2847
dz265 2294 2906
dz266 2599 2847
dz267 9696 11338
dz267 A 1756 1891
dz268 1051 1116
dz269 4113 4297
dz270 52 56
dz271 63 67
dz272 225 237
dz273 81 84
dz274 9565 9761
dz275 5703 6254
dz276 2774 2807
dz276A 322 330
dz277 237 241
dz277A 7095 7664
dz278 2181 2464
dz279 45 45
dz280 978 1015
dz281 1719 1809
dz282 460 469
dz283 2154 2236
dz284 6224 6659
dz285 1327 1334
dz286 545 606
dz287 1210 1334
dz288 5196 5427
dz289 147 150
dz290 210 218
dz291 3087 3230
dz292 5812 6137
dz293 1377 1832
dz294 4099 8464
dz295 228 244
dz296 2954 2954
dz297 458 562
dz298 176 183
dz299 677 695
dz300 891 1024
dz301 1778 1936
dz302 2191 2372
dz303 578 678
dz304
dz305 327 343
dz306 zepsuty licznik 71
dz307 1776 1897
dz308 1051 1216
dz309 2214 2357
dz310 1558 1657
dz311 808 845
dz312 873 953
dz313 80 88
dz314 39 42
dz315 484 499
dz316 169 186
dz317 1736 1953
dz318 9404 10563
dz319 2626 2886
dz320 1383 1464
dz321 691 702
dz322 22 24
dz323 166 207
dz324
dz325 2292 2527
dz326 1627 1774
dz327 1851 2365
dz328 35 37
dz329 1132 1274
dz330 168 187
dz331 596 698
dz332
dz333 438 776
dz334 1559 1645
dz335 5350 5823
dz336
dz337 1903 2032
dz338 65 76
dz339 770 796
dz340
dz341 43 45
dz342 3103 3279
dz343 109 114
dz344 490 534
dz345 232 267
dz346 358 371
dz347 1357 1392
dz348 111 117
dz349 450 463
dz350 649 708
dz351 1763 1842
dz352 325 333
dz353 3884 4689
dz354 1098 1325
dz355 426 458
dz356 718 805
dz357 1025 1320
dz358
dz359 66 70
dz360 1472 1558
dz361 188 197
dz362 1222 1351
dz363 2946 3177
dz364 6570 7499
dz365 345 349
dz366 841 889
dz367 211 214
dz368
dz369 2899 3074
dz370 610 616
dz371 778 898
dz372 140 163
dz373 1518 1612
dz374 55 92
dz375 1329 1626
dz376 837 959
dz377 2796 3013
dz378
dz379 69 75
dz380 1101 1244
dz381 61 64
dz382 45 49
dz383 2319 2456
dz384 218 234
dz385 2722 2948
dz386 177 180
dz387 2101 2336
dz388 11 11
dz389 457 596
dz390 22 25
dz391 2243 2473
dz392 337 392
dz393 56 65
dz394 466 586
dz395 165 175
dz396 521 556
dz397 374 387
dz398 189 201
dz399 892 946
dz400 573 702
dz401 5 6
dz402 46 51
dz403 2859 3126
dz404 4597 5020
dz405 1949 2132
dz406 611 662
dz407 914 917
dz408 1146 1333
dz409 209 223
dz410 903 978
dz411 85 89
dz412 1561 1698
dz413 161 169
dz414 4869 5220
dz415 2569 2892
dz416 1349 1521
dz417 4 5
dz418 1739 1915
dz419 1897 2118
dz420 2634 2849
dz421 41 56
dz422 1231 1268
dz423 498 578
dz424 97 103
dz425 1188 1278
dz426 5009 5498
dz427 368 540
dz428 29 31
dz429 10164 11066
dz430 1244 1358
dz431 616 692
dz432 1338 1369
dz433 956 1341
dz434 531 549
dz435 96 106
dz436 2634 2814
dz437 1253 1400
dz438 2001 2072
dz439 119 128
dz440 235 245
dz441 751 754
dz442 59 64
dz443 250 279
dz444 35 40
dz445 5 9
dz446 86 91
dz447 1674 1793
dz448 1126 1146
dz449 6068 8367
dz450 5718 6321
dz451 6724 7613
dz452 21 26
dz453 312 353
dz454 982 1004
dz455 28 30
dz456 2780 2973
dz457 7011 8259
dz458 646 678
dz459 414 448
dz460 382 446
dz461 5866 6340
dz462 437 493
dz463 2514 2736
dz464 155 165
dz465 1187 1197
dz466 548 597
dz467 144 156
dz468 1171 1257
dz469 405 421
dz470 56 62
dz471 4295 4313
dz472 60 85
dz473 251 501
dz474 2848 3016
dz475 139 149
dz476 110 124
dz477 199 236
dz478 528 541
dz479 988 1053
dz480 1746 1953
dz481 1563 1643
dz482 2310 2478
dz483 9 10
dz484 381 411
dz485 1245 1374
dz486 736 835
dz487 673 756
dz488 474 518
dz489 1460 1645
dz490 1205 1296
dz491 1050 1351
dz492 318 344
dz493 216 216
dz494 1723 1919
dz495 2323 2441
dz496 772 846
dz497 844 902
dz498 42 46
dz499 312 366
dz500 3174 3507
dz501 452 489
dz502 910 943
dz503 1286 1397
dz504 645 694
dz505 895 975
dz506 1092 1169
dz507 355 360
dz508 123 130
dz509 615 685
dz510 927 1067
dz511 1075 1145
dz512 3 5
dz513 350 351
dz514 2702 2961
dz515 2651 2879
dz516 216 228
dz517 813 883
dz518 759 762
dz519 1986 1987
dz520 1476 1550
dz521 445 465
dz522 1722 1794
dz523 1059 1162
dz524 403 427
dz525 92 95
dz526 505 523
dz527 5 5
dz528 3077 3224
dz529 28 29
dz530 604 641
dz531 1183 1342
dz532 259 300
dz533 21 23
dz534 2409 2609
dz535 1961 2113
dz536 1984 1995
dz537 36 36
dz538 1323 1656
dz539 4354 4499
dz540 53 61
dz541 4773 5103
dz542 1787 1936
dz543 91 94
dz544 1737 1832
dz545 90 93
dz546 734 974
dz547 58 65
dz548 402 444
dz549 43 50
dz550 3099 3276
dz551 2135 2274
dz552 1200 1288

Dzień Dziecka 2023

Dzień Dziecka w Rod Skowronek 🌞🌞🌞
Nasze dzieciaki najedzone, pełne wrażeń po atrakcjach i wyedukowane przez przemiłych Policjantów.
Kto wiedział, że każdy z nas ma na twarzy nr 112 (czyli numer ratunkowy)
1 - usta 👄
1 - nos 👃
2 - oczy 👀
Bardzo dziękujemy za pomoc w przygotowaniu imprezy Karolina Komarnicka , Lou Isè , Beata Józefów , Jan Pieśko , Hubert Pieśko , Oliwia Mazut , Rafał Pieśko , Sylwester Szablewski , Natalia Klaudia Mazut.

Zarząd ROD Skowronek

Koło Wędkarskie ROD Skowronek

W dniu 1 kwietnia b.r. odbyło się pierwsze zebranie naszego Koła Wędkarskiego Rod Skowronek.
Frekwencja dopisała pomimo słabej pogody, został wybrany Prezes p. Michał Szmidtke. Wstępnie ustalono regulamin oraz harmonogram prac związany z zarybieniem stawów oraz zagospodarowaniem terenu wokół. Pierwsze zarybienie odbędzie się w tym tygodniu.
Bardzo cieszy nas Państwa inicjatywa i chęci 💪💪. Pierwsze prace społeczne (w ramach regulaminu) członków Koła Wędkarskiego zaplanowane są na 22 kwietnia b.r.

Uruchomienie wody 31 marca – 1 kwietnia 2023

UWAGA!!!

 

Informujemy,

że w dniu  31 marca 2023 / 01 kwietnia 2023

zostanie włączona woda na ROD Skowronek.

Prosimy zakręcić krany w altanach i na działkach. Prosimy również uzbroić się w cierpliwość, ponieważ nasza sieć jest już dość wiekowa i mogą pojawiać się awarie (ja co roku)

Zarząd ROD Skowronek

Okręgowe Dni Działkowca 2022

3 września br. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Skowronek w Kajetanach odbyły się  „Okręgowe Dni Działkowca 2022”. Po przerwie w obchodach święta działkowców, spowodowanej pandemią, do Kajetan zawitała przede wszystkim liczna delegacja działkowców z mazowieckich ogrodów działkowych. W obchodach wziął udział  Komisaryczny Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD z prezesem Markiem Łagowskim na czele, a także zaproszeni goście  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Pani Monika Zielińska – Dyrektor Departamentu Działań Premiowych ARiMR oraz Pani Elżbieta Lipowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Działań Premiowych ARiMR i Pani Wioleta Binkowska – Naczelnik Wydziału Projektów Własnych Departamentu Działań Premiowych ARiMR.

Okręgowe Dni Działkowca 2022

 

 

Impreza taneczna – 14 maja (sobota) godz. 16:30

Szanowni Państwo,

w maju będzie się działo w naszym ogrodzie:

14 maja (sobota) godz. 16:30 - impreza taneczna "Przywitanie Sezonu" z DJ-em przy ognisku a w tym czasie również warsztaty dla dzieciaków na placu zabaw.

Zapraszamy serdecznie

Zarząd ROD Skowronek

Opłaty za prąd

Liczniki spisywane są:

30 czerwca

30 września

31 grudnia

płatność do:

31 lipca

31 października

31 stycznia

Niepłacenie prądu na czas będzie skutkowało odcięciem prądu.

Ponowne podłączenie prądu do koszt 200zł

 

Zarząd Ogrodu

Zakończenie sezonu działkowego 2021

Szanowni Państwo,
sezon działkowy pomału dobiega końca.
Z informacji ogólnych chcielibyśmy przekazać Państwu:
- zarząd do końca września pełni dyżury w każdą sobotę,
- od października do maja (sezon zimowy) w pierwszą sobotę miesiąca,
- wodę będziemy zakręcać przed pierwszymi przymrozkami (proszę śledzić informacje na bieżąco na FB w gablocie oraz na stronie Rod Skowronek),
- od połowy października będzie ochrona ogrodu, każdy wjazd na teren ogrodu będzie monitorowany (proszę na prośbę pracownika ochrony podać numer działki na którą Państwo wyjeżdżacie).
- śmietnik będzie zamknięty z końcem października.

To by było na tyle,  jeszcze raz bardzo dziękujemy Państwu za pomoc i zaangażowanie oby następny sezon był tylko lepszy. 😀👌