Opłaty

Zarząd ROD Skowronek informuje o wysokości oraz terminie opłat w 2019 roku.

Zgodnie z Uchwałą nr 4/2019 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD Skowronek,

które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2019 roku

Tytuł opłaty (rachunek PKO SA nr 14 1240 6380 1111 0010 7104 4544) Kwota m2/działka Termin płatności  
Składka członkowska 6,00 zł od działki do 30 czerwca 2019
Składka na rzecz ogrodu 0,73 zł 1 m2 do 30 czerwca 2019
Koszt partycypacji 0,08 zł 1 m2 do 30 czerwca 2019
Opłata na rzecz bezpieczeństwa (ochrona) 151,00 zł od działki do 30 września 2019
Zużyta energia elektryczna (wg wskazań licznika) 0,60 zł 1 kWh do 30 września 2019

Nowi działkowicze uiszczają następujące opłaty

Opłata Wpisowa 350,00 zł od działki po podpisaniu umowy
Opłata Inwestycyjna 2.200,00 zł od działki po podpisaniu umowy
Składka członkowska 6,00 zł od działki po podpisaniu umowy

Wpłaty dokonujemy przelewem na rachunek bankowy ROD PKO SA nr  14 1240 6380 1111 0010 7104 4544