Zarząd ROD Skowronek

Zarząd ROD Skowronek

Prezes Zarządu Agnieszka Zembrzuska - Grabowska
Wiceprezes Zarządu Dariusz Wirtek
Skarbnik Zarządu Katarzyna Dmoch
Sekretarz Zarządu Dorota Miara
Członek Zarządu Jerzy Sondej

Komisja Rewizyjna ROD Skowronek

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Kolińska
Zastępca Helena Włodarczyk
Sekretarz Marzena Sadowska