Zarząd ROD Skowronek

Zarząd ROD Skowronek

e-mail - zarzad@rodskowronek.pl

 

Prezes Zarządu Agnieszka Zembrzuska - Grabowska
Wiceprezes Zarządu Dariusz Wirtek
Skarbnik Zarządu Katarzyna Malinowska
Sekretarz Zarządu Jerzy Sondej
Członek Zarządu Elżbieta Wiącek

Komisja Rewizyjna ROD Skowronek

e-mail - komisjarewizyjna@rodskowronek.pl

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Kolińska
Zastępca Helena Włodarczyk
Sekretarz Marzena Sadowska