Informacje o wysokości opłat planowanych w roku 2021 w ROD Skowronek