Opłaty

Zarząd ROD Skowronek informuje o wysokości oraz terminie opłat w 2018 roku.

Zgodnie z Uchwałą nr 4/2018 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD Skowronek, które odbyło się w dniu 07 kwietnia 2018 roku

Tytuł opłaty (rachunek PKO SA nr 14 1240 6380 1111 0010 7104 4544) Kwota m2/działka Termin płatności  
Składka członkowska 6,00 zł od działki do 30 czerwca 2018
Składka na rzecz ogrodu 0,81 zł 1 m2 do 30 czerwca 2018
Opłata na rzecz bezpieczeństwa (ochrona) 150,00 zł od działki do 30 września 2018
Zużyta energia elektryczna (wg wskazań licznika) 0,60 zł 1 kWh do 30 września 2018

Nowi działkowicze uiszczają następujące opłaty

Opłata Wpisowa 350,00 zł od działki po podpisaniu umowy
Opłata Inwestycyjna 2.200,00 zł od działki po podpisaniu umowy
Składka członkowska 6,00 zł od działki po podpisaniu umowy

Wpłaty dokonujemy przelewem na rachunek bankowy ROD PKO SA nr  14 1240 6380 1111 0010 7104 4544