Stwierdzenie nieważności Konferencji Delegatów z dnia 08.08.2020

 

 

cała treść:  Uchwała 445/2020 OZM PZD wraz z uzasadniniem