Działalność

Zadaniami ROD, będącego urządzeniem użyteczności publicznej, jest zaspokajanie wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia. Zadania te realizowane są poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do terenów ROD oraz użytkowania działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, które ponadto służą integracji wielopokoleniowej rodziny, wychowania dzieci i młodzieży, zachowania aktywności i zdrowia ludzi trzeciego wieku oraz poprawy warunków bytowych rodziny.