Władze ROD Skowronek

Zarząd ROD Skowronek

e-mail - zarzad@rodskowronek.pl

 

Prezes Zarządu Katarzyna Malinowska
Wiceprezes Zarządu Marek Skrzypiec
Skarbnik Zarządu Agnieszka Pakulska
Sekretarz Zarządu Jerzy Sondej
Członek Zarządu Elżbieta Wiącek

Komisja Rewizyjna ROD Skowronek

e-mail - komisjarewizyjna@rodskowronek.pl

 

Przewodnicząca Komisji Irena Kolińska
Z-ca Przewodniczącej Komisji Teodora Stegienko
Sekretarz Komisji Ewa Pakula