Władze ROD Skowronek

Zarząd ROD Skowronek

e-mail - zarzad@rodskowronek.pl

 

Prezes Zarządu Katarzyna Malinowska
Wiceprezes Zarządu Marek Skrzypiec
Skarbnik Zarządu Magdalna Pieśko
Sekretarz Zarządu Jerzy Sondej
Członek Zarządu Elżbieta Wiącek

Komisaryczna Komisja Rewizyjna ROD Skowronek

e-mail - komisjarewizyjna@rodskowronek.pl

 

Przewodnicząca Komisji Adriana Pazio
Z-ca Przewodniczącej Komisji Dagmara Kruszewska
Sekretarz Komisji Katarzyna Kowalczyk