Zarząd ROD Skowronek

Zarząd ROD Skowronek

Prezes Zarządu Sabina Hawryluk
Wiceprezes Zarządu Marian Popis
Skarbnik Zarządu Irena Kolińska
Sekretarz Zarządu Małgorzata Walerczak
Członek Zarządu Zofia Zielonka

Komisja Rewizyjna ROD Skowronek

Przewodniczący Stanisław Jankowski
Sekretarz Lech Grabarczyk