Władze ROD Skowronek

Zarząd ROD Skowronek

e-mail - zarzad@rodskowronek.pl

Prezes Zarządu Katarzyna Malinowska
tel. 510 861 719
Skarbnik Zarządu Magdalena Pieśko
tel. 510 861 693
Sekretarz Zarządu Justyna Wiktorowicz
Członek Zarządu Natalia Mazut
Członek Zarządu Jerzy Sondej

Zarząd ROD Skowronek pełni dyżur w sezonie (maj-wrzesień) w każdą sobotę w godzinach  11:00-13:00

telefon do biura 690-433-015

czynny w godzinach dyżuru

Komisja Rewizyjna ROD Skowronek

e-mail - komisjarewizyjna@rodskowronek.pl

Przewodnicząca Komisji Ewa Bieguszewska
-
Z-ca Przewodniczącej Komisji Justyna Żarnecka-Rykowska
-
Sekretarz Komisji Krzysztof Guzek