Akty Prawne

KOMUNIKAT

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców 

z dnia 5 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmiany zasad wycinki drzew na terenach ROD

W dniu 17 czerwca 2017 r. weszła w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta. W odniesieniu do drzew rosnących na działkach –  o zezwolenie występują działkowcy. Jeśli zaś drzewo przekraczające ustawowe limity rośnie na terenie ogólnym ROD, zarząd ogrodu – przed wycinką – zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwego organu (art. 16 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).

Nie ulegają zmianie zasady wycinki:

 • drzew owocowych
  - można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)
 • krzewów
  - tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem działkowiec (zarząd ROD) zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.

Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, jednostka krajowa PZD zwraca się zarówno do działkowców, jak i do zarządów ROD o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Prezydium Krajowej Rady PZD

 

Zarząd ROD informuje że w celu uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew należy wystąpić do Wydziału Ochrony  Środowiska Gminy Nadarzyn, a następnie do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Zarząd ROD

KOMUNIKAT

Prawa Działkowców

 

W oparciu o Ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r. o Rodzinnych ogrodach działkowych  do najważniejszych praw działkowców należą:

 1. Prawo do bezpłatnego używania gruntów publicznych pod ogrody działkowe.
 2. Prawo do korzystania z działki z tytułu umowy dzierżawy.
 3. Prawo własności nasadzeń i obiektów usytuowanych na działce.
 4. Prawo do zwolnień podatkowych z tytułu użytkowania działki.
 5. Prawo do odszkodowania za utraconą własność wskutek likwidacji ogrodu.
 6. Prawo do działki zamiennej w razie likwidacji ogrodu.
 7. Prawo do zachowania działki i pozostania w ogrodzie w razie zasadnego żądania zwrotu terenu ogrodu przez byłych właścicieli.
 8. Prawo przejęcia działki po zmarłym działkowcu przez jego osoby bliskie.

Zarząd ROD